❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. ✅ادعای صیغه از سوی متهمین موجب عروض شبهه در اتهام زنا است.. رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱

🔹شماره رای نهایی:.۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۱۸۵. 🔹مرجع صدور: شعبه ۲ دیوانعالی کشور. ◀️خلاصه جریان پرونده. محتویات پرونده حکایت از مراجعه آقای الف. ن. به وکالت از خانم م. د. به دادسرای عمومی و انقلاب و تقدیم شکوائیه که در توضیح آن آمده است که آقای الف. پ. ...
  • گزارش تخلف

سوال❓. ✅نظریه مشورتى اداره حقوقى

(نظریه شماره۱۷۸۴/۹۲/۷ ۱۳/۹/۱۳۹۲). ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅خسارت تاخیر تادیه در چک

الحاقی ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام:. «دارنده می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است. اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید» …⬅️ماده واحده قانون استفساریه (نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱:. از عبارت «کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام. خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است» …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅انواع ورشکستگی. را می‌توان به سه حالت عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود …۱️⃣ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق. ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد عادی محسوب می‌شود …برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق. ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خ ...
  • گزارش تخلف

✅قراردادهای کاری باعنوان پیمانکاری نمی‌تواند باعث تضییع حقوق کارگران شود

ازکارفرمایان برای عقد قرارداد بین خود وکارگران از عنوان پیمانکاری درمتن قرارداداستفاده می‌کنند درصورتیکه عنوان پیمانکار درقرارداد موجب نمی‌شود که قرارداد ازشمول قانون کار خارج شود وکارفرما ملزم است که حداقل حقوق ودستمزد را به کارگران پرداخت نموده و همچنین کارفرما موظف است کارگران خودرا نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید/دانستنیهای کارگر. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅برابر آخرین ضوابط ابلاغی از ناحیه سازمان امور مالیاتی در مورد آنچه که ذیلا می‌آید «الزامی به صدور صورتحساب» نخواهد بود

مشاغل گروه سوم با پیش شرط عدم شمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۵٪ ارزش معاملات کوچک الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت …🔹براساس بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی، در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف ۵٪ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت …🔹فلذا در معاملات با ارزش کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (۵٪ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۶) نیازی به ارائه کد اقتصادی طرفین (خریدار و فروشنده) نبوده و معاملات فصلی با این شرایط به صورت تجمیعی قابل ارائه به سازمان مالیاتی می‌باشد …🔹ضمنا در این بخشنامه تاکید شده است، مفاد این حکم (عدم لزوم به صدور صورتحساب) در موارد درخواست صدور صورت حساب از سوی خریدار جاری نمی‌باشد و البته اینکه رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حسابها الزامی نخواهد بود …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅اهمیت تمرکز در روزهای پایانی تا آزمون وکالت. دراین میان، نقش و اهمیت ((تمرکز)) بسیار مهم است

در واقع داوطلبان داوطلبان محترم در روزهای پایانی لازم است:. 🔹۱- از مطالعه‌ی منابع جدید خودداری نمایند. 🔹۲- ارتباط با دوستان و همکلاسی‌های خویش را، کمتر کنند. 🔹۳- اخبار فرعی و حواشی آزمون را پیگیری نکنند. 🔹۴- توجهی به شایعات و اظهار نظرهای غیرکارشناسانه نداشته باشند. 🔹۵- تاحدامکان از فضای مجازی دوری کنند. 🔹۶- مسایل فرعی و غیر مهم زندگی خود را فعلا کنار بگذارند. 🔹۷- خلاصه نویسی و نکته‌های قبلی را مطالعه و مرور نمایند. 🔹۸- حداقل روزی نیم ساعت ورزش سبک یا پیاده روی را فراموش نکنند. ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ۸/۹/۱۳۹۳)

به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅تغییر در شرایط داوطلبان آزمون قضاوت ۱۳۹۶

آگهی ثبت‌نام آزمون قضاوت ۹۶ که پیش‌تر انتشار یافته بود، داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام ضرورت داشت. همچنین اعلام شده بود که داوطبان می‌بایست مدرک کارشناسی حقوق یا رشته‌های مرتبط با حقوق را دارا باشند …⚫️اما طبق اطلاعیه جدید سایت منابع انسانی قوه قضاییه، مهلت فارغ‌التحصیلی یا رسیدن به ۲۲ سال تمام تا پایان سال جاری تعیین شده است …🔷متن این اطلاعیه به شرح زیر است:. طرح سؤالات متعدد و درخواست مکرر متقاضیان ثبت‌نام در آزمون تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۶ به اطلاع عموم متقاضیان می‌رساند مطابق اعلام این مرکز در اطلاعیه آزمون مذکور، ملاک احراز شرایط داوطلبان، زمان ثبت نام خواهد بود؛ مع‌الوصف با عنایت به سیر برگزاری مراحل مختلف آزمون از جمله آزمون تستی، آزمون تشریحی و مصاحبه علمی شفاهی، ۲ دسته از متقاضیان به شرح زیر، منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون نخواهند داشت:. ۱. متقاضیانی که تا پایان سال ۱۳۹۶به سن ۲۲ سال تمام می‌رسند. بر این اساس و به طور کلی متولدین ۲۳ مهر ۱۳۵۶ تا ۲۹ اسفند ۱۳۷۴ می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام و شرکت نمایند … ۲. متقاضیانی که تا پایان سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ مدرک کا ...
  • گزارش تخلف