❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅لیست مهمترین قوانین خاص کاربردی آزمون وکالت. از قانون خاص چیست؟

قوانین خاص، قوانینی هستند که در کنار قوانین عام بنا به مصالحی تصویب می‌گردند و قوانین عام را تحت تاثیر قرار می‌دهند (برحسب مورد نسخ جزیی یا تخصیص) یا انها توسعه می‌بخشند و برای مثال قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانون خاصی است که بعلت مصالح اجتماعی تصویب گردیده و قانون عام مجازات اسلامی را توسعه بخشیده است …🔹حقوق مدنی. ق. اجازه رعایت احوال شخصیه. ق. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه. ق. پیش فروش آپارتمان. ق. تملک آپارتمانها. ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. ✅احداث دامداری بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و مصداق بزه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود

رای نهایی: ۱۳۹۴/۰۱/۱۹. 🔹شماره رای نهایی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۱۶. ⚫️رای بدوی. در خصوص اتهام ۱- ج.، ۳۱ ساله، ۲- م.، ۴۱ ساله، دایر بر ‌ها به متراژ شصت و سه متر سطح اشغال؛ دادگاه با توجه به شکایت نماینده اداره جهاد کشاورزی ک. و تحقیقات معموله و نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی و باغ‌ها و اقاریر صریح متهمان در مراحل تحقیق و محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم محرز و ثابت دانسته، علی‌هذا به استناد مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها حکم به قلع و قمع بناهای احداثی و هر یک از متهمان را به پرداخت شصت و سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم خلیلی. ⚫️رای دادگاه تجدید نظر. خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ج. ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷ ۸/۹/۱۳۹۳)

فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی­ علیه بوده یا عمل نوعا موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی‌­دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

✅ثبت‎نام در آزمون استخدامی وزارت نفت آغاز شد. nioc

ir نسبت به ثبت‎نام در آزمون استخدامی اقدام کنند. 🔹وزارت نفت با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی بر آن است ۲هزار و ۳۰۰نفر مشتمل بر هزار و ۵۰نفر با حداقل چهار سال سابقه کار مرتبط در صنایع نفت و دیگر صنایع مشابه و هزار و ۲۵۰نفر از فارغ‎التحصیلان برتر دانشگاه‎ها را با شرایط مشخصی که پیش از این اعلام شده است، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه، طب صنعتی و گزینش استخدام کند. 🔹متقاضیان دارای شرایط تا اول آذرماه امسال فرصت دارند در این آزمون استخدامی ثبت نام کنند …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. دادنامه: ۱۴/۶/۱۳۹۶

🔹شماره دادنامه: ۵۶۷. 🔹کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۸. 🔹مرجع رسیدگی:. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 🔹موضوع شکایت و خواسته:. ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه. ◀️متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:. «ماده ۴۶: عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (BTS). به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود. ...
  • گزارش تخلف

✅نامه نعمت احمدی به رییس قوه قضائیه درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

هایی از نامه سرگشاده نعمت احمدی، وکیل دادگستری، خطاب به رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:. 🔹یکی از قوانین بالنسبه خوب که در زمان ریاست حضرت‌عالی به تصویب رسید و نسبت به قوانین سابق مناسب‌تر به حال متهمین می‌باشد قانون آئین دادرسی کیفری است، اما با تأسف حلاوت و شیرینی همین قانون نسبتأ خوب با تصویب ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن که مقرر می‌دارد «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌نماید، اسامی مزبور توسط رییس قوه قضائیه اعلام می‌گردد» تلخ شد …🔹هر چند تا هم اکنون لیستی از وکلای مورد وثوق ریاست محترم قوه در اختیار دادسرا قرار نگرفته و اگر هم می‌گرفت معلوم نبود تضاد این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی و سلب حق آزادی اراده در انتخاب وکیل به وسیله متهم از میان وکلای رسمی کانون‌های وکلا چیست؟ حسن منتخبین و قبح وکلای از منظر قوه قضائیه مردود، با چه متر و معیاری سنجیده خواهد شد وقتی وکلای رسمی پروانه معتبر دارند. ...
  • گزارش تخلف

✅مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور کدام است؟

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند …🔹مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است.. ◀️ماده ۱۴ بیان می‌دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند …◀️همچنین ماده ۱۵ تصریح دارد که هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام ...
  • گزارش تخلف