❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


چکیده:. ✅پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد. رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۴۶۷. 📝رای بدوی. در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم س. فرزند ن. و فرزند مشترک س. در رابطه با ترک انفاق نسبت به همسرش خانم س. با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه حاضر به زندگی مشترک با متهم نمی‌باشد و وفق مفاد قانون پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد و از آن جایی که زوجه نسبت به زوج تمکین خاص ندارد؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۷۷ آیین دادرسی کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر ترک انفاق فرزندش س. ...
 • گزارش تخلف

✅نکات کاربردی قاعده غرور. قاعده

در اصطلاح فقهی، مراد از قاعده غرور این است که هر گاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص دیگری برسد، ‌ همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است. هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شخص اول را «غار» (فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» مى‌گویند …🔹قدر متیقن قاعده غرور. قدر متیقن از این قاعده، صورتی است که شخص گول زننده (غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، ‌جاهل به‌ واقع باشد. از روایات به‌ دست می‌‌آید که تدلیس به مجرد علم غار محقق می‌شود ولو شخص، با سکوتش موجب غرر شده باشد. در صورتی که مغرور، ‌علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمی‌یابد، چه شخص غار، ‌ علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زیرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است که اقدام بر ضرر نموده است …⭕️اما محل اشکال در صورتی است که هر دو جاهل به واقع باشند. قاعده. ا ...
 • گزارش تخلف

✅کیفیت اخذ پروانه وکالت/ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها. 🔹آزمون وکالت؛ انحصار گرایی شغلی یا اعتبار سنجی علمی

اقتصادی صرف بر موضوع وکالت و نادیده انگاشتن حساسیت‌ها و ظرایف این شغل خطیر باعث گردیده تا اخیرا شاهد تحرکات و تحریکات جدیدی در بین دانش آموختگان حقوق باشیم. وجوه تمایز انحصار طلبی و اعتبار سنجی علمی که لازمه ورود و مداخله در امورات حیاتی بسیار مهم افراد جامعه است بر هیچکس پوشیده نیست. 🔹در سالهای اخیر رویکرد برخی دانشگاه‌ها و مراکز اموزش عالی کشور به کسب درآمد موجب رشد و گسترش بی رویه مراکز بدون آزمون و نتیجتا افزایش بی سابقه فارغ التحصیلان در رشته حقوق و بسیاری رشته‌های دیگر گردید و از آنجا که تمرکز بر جذب دانشجو و کسب در آمد، هم راستا و همسو با تمرکز بر ارائه خدمات آموزشی مطلوب و با کیفیت و پایبندی به استغنای علمی لازم صورت نپذیرفت؛ این امر باعث گردید تا عمدتا دانش آموختگان حقوق آنگونه که باید و شاید واجد سطح کیفی مورد انتظار در مقایسه با گذشته نباشند. 🔸از طرفی وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار برخی رویکردهای دستگاه قضا مانند لغو آیین نامه اجباری بودن حضور وکیل در برخی دعاوی و یا افزایش هزینه‌های دادرسی باعث گردیده تا شغل وکالت رونق سابق را نداشته باشد و از سوی دیگر موضع گیریهای غیر ...
 • گزارش تخلف

✅از شبکه بانکی ناراضی هستید؟ | به سامانه بانک مرکزی اطلاع دهید

رسیدگی به شکایات و تقاضاهای بانک_مرکزی از مردم خواست، درخواست‌های خود را در سامانه‌ای که به همین منظور در تارنمای بانک مرکزی راه اندازی شده است، ثبت کنند:. ⭕️بانک مرکزی به منظور رسیدگی به شکایات و تقاضاهای هموطنان از شبکه بانکی به راه اندازی سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی در پایگاه اطلاع رسانی خود به نشانی www. cbi. ir اقدام کرده است. / روابط عمومی بانک مرکزی. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

سؤال❓. آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟

یا حسب مورد متغیر است؟.۲ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟.۳ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است …. 📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره ۱۸۳۸/۹۳/۷ ۴/۸/۱۳۹۳). رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می‌­باشد …۲ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­ آید …۳ مقصود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌­باشد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی. مودیان محترم مالیاتی آیا می‌دانید؟.. 🔹۱

کلیه پرداختهای مالیات توسط سیستم بانکی صورت می‌پذیرد …🔹۲. به هیچ عنوان مامورین مالیاتی جهت بازدید مستغلات به داخل منازل مراجعه نمی‌نمایند …🔹۳. افرادی که تحت عنوان مامورین مالیاتی از شما درخواست وجه نقد می‌کنند کلاهبردار می‌باشند …🔹۴. در صورت مواجهه با افراد مشکوک که به عنوان مامور مالیاتی به شما مراجعه می‌کنند، به نزدیکترین اداره امور مالیاتی محل گزارش فرمائید …🔹۵. داشتن شماره تلفنهای حراست و اداره امور مالیاتی مربوطه می‌تواند حامی شما در برخورد با افراد سودجو باشد/تازه‌های مالیاتی. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅اگر مالی چند ماه بعد از ازدواج خریداری شود، مبلغی که برای خریداری پرداخت شده، مال دوران زوجیت نبوده و مشمول شرط تنصیف دارایی نیست

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۹۰۴. 📝رای بدوی. در خصوص دادخواست د. ب. به طرفیت ف. ر. بخواسته عدم امکان سازش با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره ۵۷۵۸۳۳ صادره از دفتر ازدواج شماره ۸۰ تهران وجود علقه زوجیت دائم بین آنان محرز می‌باشد. با این توضیح که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده: در سال ۸۰ بطور شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده‌است. ثمره آن یک دختر ۷ ساله می‌باشد. ...
 • گزارش تخلف

✅چکیده:. راى:۷٦٠

🔹تاریخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰. 🔹مرجع صدور: هیات عمومی دیوان عالی کشور. 📝راى وحدت رویه. برحسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ‌ها احداث دامداری وسایر مواردمذکوردرآن در روستاهابا موافقت سازمان‌های جهدکشاورزی ورعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده وتغییر کاربری محسوب نمی‌شودوازشمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکورخارج است ودر صورت عدم رعایت شرایط مقرردر تبصره که فوقابه آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف ازشرط که درقوانین مربوط پیش بینی شده ازسوی دستگاه‌های ذیربط درموردمتخلفین قابل اعمال واجرا است براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین در حدی که بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می‌گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه هاوسایر مراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است. 🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅چکیده:. راى:۷۵۹

🔹تاریخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰. 🔹مرجع صدور: هیات عمومی دیوان عالی کشور. 📝راى وحدت رویه. مجازات جزای نقدی که درجات آن درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده باتوجه به تعیبن حداقل وحداکثرآن درقانون ناظربه جزای نقدی ثابت است وازجزای نقدی نسبی که میزان آن براساس واحد بامبنای خاص قانونی احتساب می‌گرددوازاین حیث درجرایم باعناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است باتوجه به حکم مقرردرتبصره ۳ ماده مورداشاره تعزیردرجه هفت محسوب می‌شود ورسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد ورای این دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظراستان است براین اساس رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور درمورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ هابه صورت غیرمجازکه بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می‌گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورودادگاه هاوسایرمراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است. 🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس ...
 • گزارش تخلف

✅ نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

مطابق ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب ماده۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛. 🔶 اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکوم علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅چگونه پول مال‌باختگان را برگردانیم؟

در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، پیش‌بینی شده است که مرتکب کلاهبرداری به رد مال و پرداخت معادل آن به‌عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.. ◾️ درعین‌حال به موجب نظام قضائی ما، تأسیسی تحت عنوان، حبس الی یوم‌الادا یعنی زندانی‌شدن تا بازپرداخت آنچه که فرد محکوم باید بپردازد وجود دارد که به موجب آن فردی که به لحاظ ارتکاب جرائم مالی محکوم شده است، پس از تحمل کیفر مربوط به جرم ارتکابی، در زندان می‌ماند، تا زمانی که آنچه را که باید بپردازد، تهیه کند …◾️ توجه شود در کلاهبرداری برای بازپرداخت آنچه مجرم برده نیازی نیست که زیان‌دیده از جرم دادخواست ضرر و زیان بدهد و هزینه دادرسی پرداخت کند، بلکه دادگاه خود به این بازپرداخت حکم می‌دهد …✔️ مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد –به‌ویژه کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و بزرگ- فرد مجرم پول‌هایی را که به دست آورده به نحوی پنهان می‌کند، به این معنا که مثلا آنها را تبدیل به اموال غیرمنقولی به نام بستگان و دوستان خود می‌کند یا به شکل قرض یا طلا از کشور خارج یا پنهان می‌کند.. ◾️ مسئله کلاهبرداری‌های بزرگ به طور معمول به صورت یک پروژه اجرا می ...
 • گزارش تخلف

✅قابل توجه مودیان مالیاتی.. 🔹مشمولین ماده (۹) آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق. م

م (مشمولین ارسال فهرست معاملات). همانطور که می‌دانیم در اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی (منتشره در ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶) علاوه بر تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات بهار ۱۳۹۶ تا ۱۵/ آبان /۱۳۹۶، دستوراتی در خصوص آسان سازی ارسال فهرست معاملات نیز صادر که در همان اطلاعیه (که حالیه هم در سایت سازمان امور مالیاتی در بخش صورت معاملات فصلی قابل مشاهده می‌باشد) اعلام شده بود …💠 از طرفی به واسطه ایجاد و اصلاح نرم افزاری همان موارد آسان سازی، برنامه‌های موجود جهت ارسال فهرست معاملات فعلا از دسترس خارج گردیده است …💠 حالیه موارد آسان سازی یادشده طی بخشنامه شماره ۵۱۳/ ۹۶/ ۲۰۰ تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶، از جمله اصلاح برخی مواد مندرج در آیین نامه تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اعلام که به شرح زیر جهت اطلاع منتشر خواهد شد …◼️ الف) تبصره ماده (۸) به تبصره (۱) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (۲) ماده (۸) الحاق می‌شود:. 🔶 مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۶ ماده (۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصر ...
 • گزارش تخلف

✅کیفیت اخذ پروانه/ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها

سالی است که با ازدیاد بی رویه و بی وقفه دانش آموختگانه حقوق توسط مراکز آموزش عالی عمدتا بی کیفیت؛ اعتراضاتی از ناحیه برخی از دانش آموختگان این دانشگاه‌ها به نحوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلای دادگستری شکل گرفته است. 🔹مخلص ادعای معترضین آن است که چون حرفه وکالت دادگستری در زمره مشاغل آزاد است و وکیل دادگستری، حق الزحمه خویش را بدون دخالت شخص یا نهادی ثالث، مستقیما از مردم دریافت می‌کند؛ بنابراین در حرفه وکالت نیز مانند سایر مشاغل آزاد همچون دکان داری و حجره داری نباید محدودیتی برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلای دادگستری وجود داشته باشد. 🔸قائلین به چنین استدلالی، حرفه وکالت و شأن آن را در حد و اندازه مشاغلی می‌دانند که هر کس بدون کمترین تخصص و تحصیلاتی می‌تواند مبادرت به اشتغال به آنها کرده و با سایر شاغلین آن حرفه در بازار آزاد رقابت نماید و از این نکته بسیار ظریف و اساسی غافلند که اگر امروز حرفه وکالت دادگستری، همچنان برای متقاضیان اشتغال به آن از اقل مطلوبیت برخوردار است، این مطلوبیت به واسطه حداقل شأن و اعتبار و جایگاه اجتماعی است که هنوز برای این حرفه باقی مانده اس ...
 • گزارش تخلف