✅فواد صادقی آزاد شد. 🔹آزادی وی پس از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و تودیع آن ممکن شده است/تسنیم

✅فواد صادقی آزاد شد
@lawpress
🔹«فواد صادقی»، مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی آزاد شد.

🔹صادقی بعد از ۶۴ روز بازداشت انفرادی آزاد شده است

🔹آزادی وی پس از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و تودیع آن ممکن شده است/تسنیم
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress