🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشره در روزنامه رسمی مورخ ٩ اردیبهشت ٩٦.. ‏

🔹نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه منتشره در روزنامه رسمي مورخ ٩ ارديبهشت ٩٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress