📂موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وکالت.. 🎥مصاحبه: بخش اول.. 🔹کانال اسکودا

📂موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وكالت

🎥مصاحبه : بخش اول

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress