✅راهکارهایی برای امنیت در شبکه‌های اجتماعی:.. 🔸محدود کردن اطلاعاتی که پست می‌کنید

✅راهکارهایی برای امنیت در شبکه های اجتماعی:

🔸محدود کردن اطلاعاتی که پست می کنید
🔸تنظیمات خود را بازبینی کنید
🔸مراقب بیگانه ها باشید
🔸 پسوردهای قوی برگزینید
🔸و ..👇
‏https://telegram.me/lawpress