✅یادداشت برداری در مشاوره (٢).. ✍️بهمن کشاورز

✅یادداشت برداری در مشاوره(٢)

✍️بهمن کشاورز
@Lawpress

🔹برای ایجاد توازن بین مزایا و معايب یادداشت برداری ضمن مصاحبه راه حل هایی پیشنهاد شده است :

اول➖خواندن یادداشت به صدای بلند برای موکّل این کاری است مشکل زیرا وکیل یادداشت هایش را پس از جلسه مصاحبه پاکنویس می کند. بنابراین بسیاری از وکلا نمی توانند در پایان جلسه متن یادداشت را به طور منظم و قابل فهم برای موکّل بخوانند چون مطالب هنوز پاکنویس و منظم نشده است. به هر حال این هم راه حلی است.

دوم➖ضبط کل مکالمات با ضبط صوت و پیاده کردن بعدی آن بر روی کاغذ به وسیله منشی. این کار که باید مجوز آن حتماً از موکّل اخذ شود برای وکلایی میسر است که وقت و زمان کافی داشته باشند به طور معمول نه وکلا و نه موکلین از این روش خوششان نمی آید.

سوم➖(تمرين):وکلاي تازه کار معمولاً از به خاطر سپردن پرونده های مختلف شان ( البته اگر داشته باشند ) عاجزند و همچنین نمی توانند جزئیات آنچه را موکل در جلسه مصاحبه می گوید به خاطر بیاورند این حالت - یا نقیصه - با دقت و تمرکز در طی زمان بر طرف می شود.

🔹در بیشتر موارد آنچه باید حتماً یادداشت شود اسامی ، نشانی ها ، شماره های تلفن و فاکس و پست الکترونیک ، تاریخ ها ، محل وقوع وقایع و اعمال حقوقی ، مشخصات شهود و طرف های دعوا است.

🔹در مورد اینکه چه چیزهای دیگری باید یادداشت شود هر وکیل - با توجه به حدّت ذهن و قدرت حافظه اش تصمیم می گیرد برای بسیاری از وکلا یادداشت کردن نکات کلیدی و اصلی - آن هم به صورت اشاراتی که بعداً مطلب را به یادشان بیاورد - کافی است و می توانند شرح کامل جلسه مصاحبه را بعداً با استفاده از همین یادداشت ها به خاطر بیاورند ، بنویسند و یا تقریر کنند تا دیگری بنویسد.

چهارم ➖ مطرح کردن موضوع با موکل ؛ اگر طبع دعوا چنان است که وکیل تهیه یادداشت را از مذاکرات فی مابین لازم و ضروری می داند ، می تواند این موضوع را با موکلش مطرح و موافقت او را برای به کار بردن یکی از روشهای یادداشت برداری جلب کند.

🔹به هر حال به نظر می رسد یادداشت برداری و ثبت اظهارات اصلی موکّل در خصوص موضوع دعوا و ادله و سایر مسائل جنبی هر چند دشوار و وقت گیر است ، اما ضرورتی ناگزیر به نظر می رسد.

🔹به ویژه با توجه به اینکه ما تنظیم صورت جلسه « پذیرش دعوا » را - که در مورد آن بحث خواهیم کرد - نه مفید و لازم ، بلکه واجب می دانیم .

🔹بنابراین وقتی وکیل ناچار است شرح دعوا را با تصریح به کلیه نکات کلیدی و تعیین کننده آن ، بنویسد و به امضاء موکل برساند ، چه بهتر که این صورت جلسه در بر دارنده جزئیاتی باشد که با تهیه یادداشت از اظهارات موکل به دست آمده است.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page