✅صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده). و خسارت ناشی از برهم زدن آن

✅صلاحیت رسیدگی دادگاه های خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده)
https://telegram.me/lawpress
🔹نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
🔹نکاح دائم ،موقت و إذن در نکاح
🔹شروط ضمن عقد نکاح
🔹ازدواج مجدد
🔹جهیزیه
🔹مهریه
🔹نفقه زوجه و أجرت المثل ایام تصرف
🔹تمکین و نشوز
🔹دعاوی طلاق،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح،بذل مدت و انقضای آن
🔹حضانت و ملاقات طفل
🔹نسب
🔹رشد،حجر و رفع آن
🔹ولایت قهری،قیومیت،امور مربوط به ناظرو امین اموال محجوران،امور حسبی و وصایت در امور مربوط به آنان
🔹نفقه اقارب
🔹امور راجع به غایب مفقودالاثر
🔹سرپرستی کودکان بی سرپرست
🔹اهدای جنین
🔹تغییر جنسیت
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress