✅محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی‌‌وحقوقی مجلس:.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:

✅محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی‌‌وحقوقی مجلس:

اساس لایحه تامین امنیت زنان باید جلوگیری از خشونت باشد/ در پرونده‌ها می‌توان از ظرفیت‌زنان به عنوان قاضی ‌مشاور استفاده‌کرد
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress