‌. هفتصد و چهل رکورد متعلق به سال ۲۰۱۷ و شش میلیون رکورد متعلق به سال ۲۰۱۸

‌. هفتصد و چهل رکورد متعلق به سال ۲۰۱۷ و شش میلیون رکورد متعلق به سال ۲۰۱۸


گزارشی منتشر شده که نشون میده اطلاعات نزدیک به هفت میلیون کاربر ایرانی مربوط به یکی از سرویس‌های ایرانی حمل و نقل (تاکسی یا پیک) منتشر شده است.
هفتصد و چهل رکورد متعلق به سال ۲۰۱۷ و شش میلیون رکورد متعلق به سال ۲۰۱۸.
این اطلاعات شامل اسم و فامیل و کدملی و شماره تلفن و تاریخ صورتحساب‌هاست.
البته کدملی ظاهرا فقط متعلق به راننده‌های سرویس هست. چون در این تاریخ سرویس‌های مشابه از کاربران کد ملی دریافت نمی‌کردند.

در‌ گزارش آمده نام دیتابیس doroshke-invoice-production هست.

برای حدس اینکه این اطلاعات متعلق به چه شرکتیه، باید دید کدام سرویس حمل و نقل که در سال ۹۵ و ۹۶ فعال بوده، از اسم درشکه در تعاریف داخلیش استفاده می‌کرده؟!
توی گزارش نوشته شده هنوز مشخص نیست مالک این دیتابیس چه شرکتی‌ست. اما با تماس با برخی از شماره‌های راننده‌ها می‌توان مالک دیتابیس را پیدا پیدا کرد.
#نشت_اطلاعات
@MiladNouriChannel