اگرتاریخ ایران را به سه دوره پیش از تاریخ، ایران باستان و دوره اسلامی تقسیم‌بندی کنیم، به ترتیب معبدچغازنبیل، مجموعه پارسه (تخت جم

اگرتاریخ ایران را به سه دوره پیش از تاریخ، ایران باستان و دوره اسلامی تقسیم‌بندی کنیم ، به ترتیب معبدچغازنبیل ، مجموعه پارسه ( تخت جمشید ) و مسجدجامع اصفهان بهترین گزینه ‌های بجا مانده معماری این دوران‌ هستند

🌍 @Official_history