وقتی سراسر ایران در غم سیل‌های ترکمن صحرا و شیراز است، عده‌ای از هواداران تراکتور پایکوبی میکنند

وقتی سراسر ایران در غم سیل های ترکمن صحرا و شیراز است،عده ای از هواداران تراکتور پایکوبی میکنند

باید گریست

اما در واکنش به توهین های عده ای پانترک بی صفت در شب غم مردم ایران،بسیاری از مردم آذربایجان و اردبیل برای همدردی با سیل زدگان هموطن شیرازی و گلستانی و مازندرانی خود در فضای مجازی کامنت گذاشتن ❤️
🌍 @Official_history