🔴سیلاب در حال خروج از کانال‌های زیرزمینی پارسه (تخت جمشید)

🔴سیلاب در حال خروج از کانال‌های زیرزمینی پارسه ( تخت جمشید )

🔹 هنر ایرانیان باستان باعث تخلیه سیلاب از این میراث جهانی در 1 ساعت شد !

🔹تخت جمشید و نقش رستم از بارندگی ها آسیبی ندید/شیرازنیوز

🌍 @Official_history