پس از اینکه اینستاگرام صفحه چند تن از مقامات و فرماندهان سپاه را مسدود کرد مرکز ملی شورای فضای مجازی ایران اعلام کرد: مسدود کردن ح

پس از اینکه اینستاگرام صفحه چند تن از مقامات و فرماندهان سپاه را مسدود کرد مرکز ملی شورای فضای مجازی ایران اعلام کرد: مسدود کردن حساب کاربران در اینستاگرام و توییتر از مصادیق سانسور،نقض آزادی بیان و نقض حقوق بشر است!

✏️جالب هست شما که خودتان استاد فیلتر و سانسور هستید! وقتی صفحه تلگرام ۸۰ میلیون ایرانی را فیلتر کردید سانسور و نقض آزادی بیان و نقض حقوق بشر نبود فقط همین چند نفر که اینستاگرام مسدود کرده نفص حقوق بشر هست؟ آن ۸۰ میلیون نفر مردم عادی ایران که محبوبترین پیام رسان آنها را فیلتر کردید جزو بشر محسوب نمی شوند؟ آیا فیلترینگ فضای مجازی غلط و توهین به مردم ایران نیست؟ خب حالا که مزه سانسور و نقص ازادی ییان و حقوق بشر را چشیدید و ان را توهین آمیز خواندید و این حرکت اینستاگرام را نپسندیدید شاید یاد این جمله معروف افتاده باشید: چیزی که بر خود نمی پسندی بر دیگران هم مپسند ...

🌍 @Official_history