تصویری باشکوه از سربازان گارد جاویدان در پارسه پایتخت بهاره و تشریفاتی امپراطوری هخامنشیان «تخت جمشید» مرودشت استان فارس

تصويری باشكوه از سربازان گارد جاويدان در پارسه پايتخت بهاره و تشريفاتی امپراطوری هخامنشيان "تخت جمشيد" مرودشت استان فارس

🌍 @Official_history