🔈 پرونده صوتی.. 🔥 بررسی دلایل آغاز کشورگشایی‌های کوروش بزرگ 🔥

🔈 پرونده صوتی

🔥 بررسی دلایل آغاز کشورگشایی‌های کوروش بزرگ 🔥

اتحاد سه کشور لودیه، بابل و مصر علیه ایران

اقدامات پدافندی کوروش بزرگ

👇👇👇👇👇

🌍 @Official_history