۷۳ سال قبل حکومت خودمختار آذربایجان به رهبری «جعفر پیشه وری» و با حمایت «شوروی» در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ تاسیس شد پایتخت این حکومت در تبریز

۷۳ سال قبل حکومت خودمختار آذربایجان به رهبری "جعفر پیشه وری" و با حمایت "شوروی" در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ تاسیس شد پایتخت این حکومت در تبریز بود / عکس: پرچم رسمی حکومت خودمختار اذربایجان

✏️این حکومت درست یکسال بعد در سالروز تاسیس خود در (۲۱ آذر) با ورود ارتش ایران که با استقبال گسترده مردم اذربایجان مواجه شد سرنگون گردید.


🌍 @Official_history