‍ ‍ …بعضی‌ها وقتی نام نوروز را می‌شنوند انگار زن بابای خود را دیده‌اند که با یک قاشق داغ شده، به سمت شان می‌آید حال این که ملتی آن

‍ ‍ #ایران_ستیزی


بعضی ها وقتی نام نوروز را می‌شنوند انگار زن بابای خود را دیده‌اند که با یک قاشق داغ شده ، به سمت شان می آید حال این که ملتی آنقدر تاریخ و تمدن و هویت داشته باشد که میراث و سنت‌هایی چندین هزار ساله برایش به جا بماند چرا باعث نگرانی و ناراحتی برخی شده هیچکس جز طالبان نمی‌داند چون آنها هم وقتی بر افغانستان مسلط شدند رسما مخالفت خود را با آثار تمدن‌ گذشتگان اعلام کردند و یک مشت الاغ ، مجسمه‌های بزرگ سنگی بودا را که چند هزار سال تاریخ پشتش بود به موشک بستند و نابود کردند

حال در ایران ، بعضی‌ها سال ۵٧ راه افتاده بودند که بروند تخت جمشید را با لودر ویران کنند و اکنون پیروان همان مکتب لودریه که بعضاً به مراکز قدرت هم وصلند نمادهای ملی‌ را هدف قرار داده‌اند بدان امید (واهی) که ایران را از ایرانیت خالی کنند ...

واقعاً مشکل شان با ایران چیست که به هر بهانه آن را مقابل اسلام قرار میدهند تا تاریخ ملتی را به ریشخند بگیرند هیچکس نمی‌داند ولی حمله به نوروز و آیین‌ های ایرانی ذاتا هیچ تفاوتی با موشک‌باران طالبان ندارد به خصوص آنکه آن قوم جاهل نیز میخواست جهانی بسازد که همه مانند آنها فکر کنند !!

" کانال تاریخ ایران و جهان "

👇👇👇👇

🌍 @Official_history