تصویر بالا مربوط به قدیمی‌ترین عکس تاریخ است که هنوز سالم مانده

تصویر بالا مربوط به قدیمی‌ترین عکس تاریخ است که هنوز سالم مانده. در این عکس نور خورشید به ساختمان‌های دو طرف تابیده و این یعنی عکاسی تقریبا 8 ساعت طول کشیده است!

عکاس این عکس، که تقریبا 192 سال پیش گرفته شده، ژوزف نیپس است که بسیاری او را مخترع عکاسی می‌دانند.

هفتم مارس، زادروز نیپس است.

🌍 @Official_history