سیاوش🥀.. تااینکه این جسارت به گوش پدرش کیکاووس رسید و شدیدا مورد خشم او گردید،

سياوش🥀

يكى از مظلومترين چهره هاى شاهنامه است كه وقتى زن پدرش سودابه ، به او دل بست هرگز به مكر نامادرى گرفتار نشد..
تااينكه اين جسارت به گوش پدرش كيكاووس رسيد و شديدا مورد خشم او گرديد ،
سياوش از پدر خواست تا براى اثبات پاكى و بيگناهيش ازهفت تونل آتش گذر كند و اگر سالم بيرون آمد، آنرا دليل بى گناهيش بداند
☔☔

این آزمون آتش در آخرين سه شنبه(بهرام شید ) سال انجامید و او سرفرازانه بيرون آمد ،
به دستور پدر قرار شد که فردایش یعنی چهارشنبه (بهرام شید)در وسط میدان اصلی شهر سوری به کل مردم بدهد که شد چهارشنبه سوری ...

و اين روز جشن ملى شناخته شد.
وماهم واپسين سه شنبه را به ياد پاكى و انسانيت با پريدن از روى آتش جشن ميگيريم .....
☔☔

چهارشنبه سوری در حقیقت نشانی از پاکی ایرانیان است
این جشن به این زیبایی،
فلسفه زیبایی دارد
ایران پرمهر چنین است ....


چهارشنبه سوريتون پيشاپيش پیروز ... 🔥

لطفا پخش کنید برای یاد آوری آداب و رسوم اجداد پاک سرشت مان ...


" کانال تاریخ ایران و جهان "

👇👇👇👇👇

🌍 @Official_history