🌹امپراطوری هخامنشیان بزرگترین امپراطوری جهان باستان در گینس 🌹

🌹امپراطوری هخامنشیان بزرگترین امپراطوری جهان باستان در گینس 🌹

🌍 @Official_history

🌐 در وب‌سایت گینس که مربوط به ثبت رکوردهای جهانی 🥇می باشد از #امپراطوری_هخامنشیان به عنوان ✅بزرگترین امپراطوری جهان👈 از نظر جمعیت نام برده شده است👉.
بیش از ۴۹ میلیون نفر از ۱۱۲ میلیون جمعیت جهان آن زمان در این امپراطوری زندگی می‌کردند.

این امپراطوری به عنوان نخستین امپراطوری جهان باستان نیز شناخته میشود .

📌اگر از دوران باستان عبور کنیم بریتانیا و مغول ها به ترتیب وسیع ترین امپراطوری های جهان را دارا بودند.

می توانید در پیوند زیر این مطلب را در سایت گینس به زبان انگلیسی بخوانید 👇👇

📍 http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-empire-by-percentage-of-world-population