هنرمند بزرگ و مردمی جمشید مشایخی ساعاتی پیش درگذشت.. متن منشور حقوق بشر. کوروش بزرگ

هنرمند بزرگ و مردمی جمشید مشایخی ساعاتی پیش درگذشت

متن منشور حقوق بشر
كوروش بزرگ
با صدای جمشید مشایخی

🌍 @Official_history