این تابلو نقاشی که در تهران نگهداری می‌شود گران‌بهاترین اثر پولاک در جهان ۲۵۰میلیون دلار ارزش دارد!

این تابلو نقاشی که در تهران نگهداری می‌شود گران‌بهاترین اثر پولاک در جهان ۲۵۰میلیون دلار ارزش دارد!

این تابلو نقاشی که در تهران نگهداری می‌شود گران‌بهاترین اثر پولاک در جهان 250میلیون دلار ارزش دارد!قبل از انقلاب ایران, فرح پهلوی این اثر را خریداری کرده بود

🌍 @Official_history