🔴 خیانت به ایران زمین

🔴 خیانت #سلمان_فارسی به ایران زمین

روزبه کازرونی" پسر "بدخشان کاهن" (روحانی زرتشتی) بود که به دلیل بازگشت از دین اجدادی مورد تعقیب حکومت ایران قرار گرفت.
سلمان (روزبه) در دوران کودکی مادرش را از دست داد و عمه او سرپرستی اش را به عهده گرفت. او یک دانشمند و اهل مطالعه و تحقیق و به علم ساحری و جادوگری نیز آگاه بود و همچنین از نظامیان برجسته ی زمان ساسانی او ابتدا به عقاید دین میترایی (دین ایرانیان پیش از زرتشت) کاملا" آشنا بودو سپس دین زرتشت را به طبعیت از پدرش پذیرفت.
سپس دین مانوی (مانی پیامبر ) را پذیرفت و مجبور به فرار از ایران گشت. سلمان (روزبه) پس از آنکه دریافت قرار است او را به شش ماه با اعمال شاقه زندانی سازند با همکاری عمه اش گریخت و راهی بیابان شد. دربیایان کاروانی رادید و با آن کاروان همراه و رهسپار سرزمینهای ناشناخته شد. او در سوریه دین مسیحیت را پذیرفت .
ابوریحان بیرونی در «الآثار الباقیه عن القرون الخالیه» می‌نویسد: انجیل سبعین (بلامس) نام انجیلی است که سلام پسر عبدالله سلام از زبان سلمان فارسی نوشته ‌است.»
او پس از مرگ استادش همراه با کاروانی رهسپار شبه جزیره عربستان شد. در راه کاروان بنا بر رسم دیرینه ی اعراب که به راهزنی و آدم دزدی شهرت داشتند موردحمله قرار می‌گیرد و او به اسارت در آمده و مردی یهودی از مدینه (یثرب) او رابه بردگی خرید و به یثرب برد.
در تاریخ گزیده "حمدالله مستوفی" آمده‌است: که روزبه (سلمان فارسی) پس از فراراز ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب یهودی به بردگی گرفته شد و به قبیله دیگری فروخته شد تا اینکه سرانجام در شمار بردگان محمد بن عبدلله درآمد و محمد، سلمان فارسی را از بردگی آزاد کرده و از مشاوران خود قرار داد. نام سلمان را نیز محمد بن عبدالله بر وی نهاد.
او بسیاری از آموزه های دینی و کمالات و فضایل و ابزارهای جنگی از قبیل کندن خندق (کندک از ریشه ی کندن) ساختن منجنیق و ارابه و صف آرایی جنگی که اعراب از آن بی بهره بودند را به آنان اموخت. و همچنین به تمامی دین های الهی وآموزه های آنها از جمله تورات یهودیان آگاه بود و از مشاوران بسیار نزدیک پیامبر اسلام بود.
🔸خیانت سلمان به ایران:
پس از درگذشت پیامبر اسلام , در زمان "عمر بن خطاب" او به یاری لشگر اعراب تدارک و استراتژی یک جنگ و حمله به ایران را طرح ریزی کرده و نقاط ضعف و حساس سپاه ایران را به اطلاع خلیفه عمررسانید و از آنجا که از صحابه ی نزدیک پیامبر بود جایگاه ویژه ای نزد عمر داشت.در جنگ تیسفون اعراب به راحتی بر دژ و خندقهای شهر تیسفون فائق آمدند. پس از جنگ و بازگشودن کتابخانه ها سلمان عمر را از محتوای تمام کتابها آگاه ساخت و این جمله از زبان عمر برخاست :
(هر آنچه در این کتابهاست یا در قرآن هست که دیگر نیازی به آن نیست. یا در قران نیست که کفر است. پس همه ی این کتابها را بسوزانید ! ) "به نقل از تاریخ طبری"
سلمان در جنگهای قادسیه و نهاوند و فتح تیسفون و مدائن فرمانده ی سپاه اعرا ب بود و از تمام نقاط ضعف و قوت سپاه ایران اطلاع داشت اعراب که از دیدن فیل ها در سپاه ایران به وحشت آمده بودند به پیشنهاد سلمان که نقطه ضعف فیلها زیر شکم و خرطوم آنهاست !
با سنگ به جان فیلهای سپاه ایران افتادند و آنها را سرنگون کردند. پس از فتح مدائن او درفش کاویانی و فرش بهارستان (فرش معروف منسوب به خسرو پرویز که تار و پودی از ابریشم و طلا و نقره داشت و مزین به جواهرات گرانبها) و تاجهای پادشاهان را که پنهان شده بود تقدیم اعراب کرد.
صدمات جبران ناپذیر حمله اعراب و همچنین به یغما رفتن میراث گرانبهای ایران ونابودی بسیاری از دودمان های ایرانی و به فروش رفتن دختران و زنان ایرانی بعنوان کنیز در بازار برده فروشان عربستان (حجاز) یعنی حقارتی که ایران درهیچ دورانی آنرا به خود ندیده بود همه و همه حاصل کینه توزی و خیانت سلمان به میهن خویش بود و بس!
وگرنه اعراب تازی هرگز خواب فتح ایران را هم نمیدیدند. یکی از اصلی ترین علل حمله ی اعراب اختلاف میان دربار و حکومتیان بود و ضعیف شدن قلب سپاه بدلیل جنگ 27 ساله با دولت بیزانس (یونان ) که اینهم توسط سلمان به اطلاع عمر بن خطاب رسیده بود !
سرانجام سلمان:پس از فروکش کردن جنگ , سلمان فارسی (روزبه) حکومت تیسفون را در دست گرفت . وی با دیدن جنایات فجیع اعراب و پیامدهای خیانت وی در حق هموطنان بی گناهش که حاصل کینه توزی او با دربار بود اندوهناک گشت و در پی جبران برآمد ولی دیگردیر شده بود.
وی تا پایان عمر را در این اندوه سپری کرد و وصیت کرد تا پس از مرگ جسدش رادر دروازه ی تیسفون که محل رفت و آمد بود دفن کنند تا با گذر کردن مردم ازروی قبرش به آرامش برسد و جبران خیانتش شده باشد.

" کانال تاریخ ایران و جهان "

👇👇👇👇

🌍 @Official_history