🔴 راهنمای آزمون بورد تخصصی ارتودنسی منتشر شد

🔴 راهنمای آزمون بورد تخصصی ارتودنسی منتشر شد

🔴 راهنمای آزمون بورد تخصصی ارتودنسی منتشر شد

🔸 راهنمای آزمون بورد تخصصی ارتودنسی سال ۹۸ و مدارک مورد نیاز آزمون عملی- شفاهی از سوی هیأت بورد ارتودنسی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://www.sanjeshp.ir/ منتشر شد.

🔸 کلیه متقاضیان واجد شرایط در امتحان بورد بایستی در روز برگزاری امتحام کتبی یا صبح روز امتحان عملی مدارک را در طبقه همکف ساختمان درمانی در دانشکده دندانپزشکی تهران تحویل دهند.

🎓 @PhdHi