🔴 رایزنی ۲ وزیر درباره زمان برگزاری «کنکور» پس از سیل اخیر.. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش:

🔴 رایزنی ۲ وزیر درباره زمان برگزاری «کنکور» پس از سیل اخیر

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش:
🔸 خانواده‌ها نگران درس بچه‌ها نباشند. ظرف چند روز آینده رایزنی‌هایی بین وزرای آموزش و پرورش و علوم درباره زمان برگزاری کنکور هم صورت خواهد گرفت.
🔸 غیبت کلاسی دانشجومعلمان تا پایان هفته موجه است.

🎓 @PhdHi