🔴 طرح ۲ فوریتی نمایندگان مجلس برای تعویق کنکور

🔴 طرح ۲ فوریتی نمایندگان مجلس برای تعویق کنکور

🔴 طرح ۲ فوریتی نمایندگان مجلس برای تعویق کنکور

🔸کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تدوین طرحی دو فوریتی برای تعویق کلیه آزمون‌های سازمان سنجش، در قوه مقننه خبر داد و گفت: در این طرح آمده است تا آزمون‌های ذکر شده تا تاریخ 15 خرداد به تعویق بیفتد.

🎓 @PhdHi