🔴 افزایش ۱۰ تا ۶۰ ​درصدی جوایز تحصیلی سال ۹۸

🔴 افزایش ۱۰ تا ۶۰ ​درصدی جوایز تحصیلی سال ۹۸

🔴 افزایش 10 تا 60 ​درصدی جوایز تحصیلی سال 98

🔸 معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان از موافقت رئیس بنیاد ملی نخبگان با افزایش جوایز تحصیلی خبر داد و گفت: نظر به بالارفتن هزینه‌‌های تحصیلی و پژوهشی دانشجویان، در سال جاری جوایز تحصیلی مستعدان‌برتر 10 تا 60 درصد افزایش یافته است.

🔸 در همین راستا « اعتبار شرکت در هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه» و راتبه دانشجویی به ترتیب 50 و 30 درصد برای دانشجویان متأهل افزایش یافته است.

🔸 همچنین برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، «اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به 60,000,000 ریال و «اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی» به 20,000,000 ریال رسید.

🔸 معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در پایان با اشاره به رشد قابل‌توجه تسهیلات فرهنگی اعطایی به مستعدان‌برتر در همه مقاطع، از افزایش هدیه ازدواج به 50 میلیون ریال و افزایش 60 درصدی ودیعه اجاره مسکن خبر داد.

🎓 @PhdHi