‏زلزله اومده، چی‌کار کنیم؟ سهمیه می‌دیم تو کنکور.. سیل اومده، چی‌کار کنیم؟

‏زلزله اومده، چی‌کار کنیم؟ سهمیه می‌دیم تو کنکور.. سیل اومده، چی‌کار کنیم؟

‏زلزله اومده، چی‌کار کنیم؟ سهمیه می‌دیم تو کنکور.
سیل اومده، چی‌کار کنیم؟ سهمیه می‌دیم تو کنکور.
طاعون اپیدمی شده چی کار کنیم؟ سهمیه می‌دیم تو کنکور.
واقعا هیچ راه‌حل دیگه‌ای بلدید برا حل این چنین مشکلاتی؟

🎓 @PhdHi