🔸آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری از امروز.. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد:

🔸آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری از امروز

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد:
▫️انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۸ از امروز شنبه ۳۱ فروردین‌ماه آغاز می شود.

▫️از تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب حاضر در جلسه آزمون بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه، ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ مجاز به انتخاب رشته شدند.

🎓 @PhdHi