🔴 آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری از امروز.. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:

🔴 آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری از امروز.. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:

🔴 آغاز انتخاب رشته آزمون دکتری از امروز

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:
🔸 انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۸ از امروز شنبه ۳۱ فروردین‌ماه آغاز می شود.
🔸 از تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب حاضر در جلسه آزمون بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه، ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ مجاز به انتخاب رشته شدند.

🎓 @PhdHi