🔴 بیش از ۱۵۰ هزار داوطلب آزمون دکتری مجاز به انتخاب رشته شدند/ نتایج امروز اعلام می‌شود

🔴 بیش از ۱۵۰ هزار داوطلب آزمون دکتری مجاز به انتخاب رشته شدند/ نتایج امروز اعلام می‌شود

🔴 بیش از ۱۵۰ هزار داوطلب آزمون دکتری مجاز به انتخاب رشته شدند/ نتایج امروز اعلام می‌شود

🔸 مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی بیش از ۱۵۰ هزار داوطلب آزمون دکتری سال ۹۸ که در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، امروز منتشر خواهد شد.

🎓 @PhdHi