🔴 ضوابط آزمون جامع دوره دکتری دانشجویان دانشگاه آزاد

🔴 ضوابط آزمون جامع دوره دکتری دانشجویان دانشگاه آزاد

🔴 ضوابط آزمون جامع دوره دکتری دانشجویان دانشگاه آزاد

🔸 دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد از نیمه خرداد می‌توانند در آزمون جامع شرکت کنند، دانشجویان برای شرکت در این آزمون باید به ضوابط آن توجه کنند.

🔸 دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد مانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها بعد از گذراندن واحدهای نظری در این دوره تحصیلی در آزمون جامع شرکت کنند تا میزان تخصص آنها در علومی که مطالعه کرده‌اند سنجیده شود.

🔸 ملاک نمره در آزمون جامع دوره دکتری ۱۶ است، یعنی اگر دانشجویان نمره پائین‌تر از  ۱۶ کسب کنند در این آزمون مردود تلقی می‌شوند.

🔸 دانشجویان همچنین برای شرکت در آزمون جامع باید ۱۲ تا ۱۸ واحد درسی گذرانده باشند و میانگین نمرات دروس گذرانده شده نیز باید ۱۶ باشد.

🔸 دانشجویانی که در آزمون جامع نمره قبولی کسب می‌کنند تا ۶ ماه فرصت دارند نمره قبولی در زبان را ارائه دهند.

🔸 دانشجویان دوره دکتری برای ارائه نمره زبان می‌توانند در آزمون‌های EPT، تولیمو، تافل، آیتلس و MCHE شرکت کنند.

🎓 @PhdHi