🔴 پیشنهاد تغییر زمان برگزاری کنکور ارشد ۹۸ امروز در مجلس بررسی می‌شود/ امکان برگزاری آزمون در خردادماه

🔴 پیشنهاد تغییر زمان برگزاری کنکور ارشد ۹۸ امروز در مجلس بررسی می‌شود/ امکان برگزاری آزمون در خردادماه

🔴 پیشنهاد تغییر زمان برگزاری کنکور ارشد ۹۸ امروز در مجلس بررسی می‌شود/ امکان برگزاری آزمون در خردادماه

🔸 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلام گفت: یپیشنهاد به تعویق انداختن کنکور ارشد ۹۸ هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

🎓 @PhdHi