این نامه تو ردیت معروف شده. داستانش اینه که یه نفر یه دستگاه VHS داشته دیده که به‌دردش نمی‌خوره

این نامه تو ردیت معروف شده. داستانش اینه که یه نفر یه دستگاه VHS داشته دیده که به‌دردش نمی‌خوره

این نامه تو ردیت معروف شده. داستانش اینه که یه نفر یه دستگاه VHS داشته دیده که به‌دردش نمی‌خوره. گذاشتتش توeBay (دیوار اونا) واسه فروش. بعد یکی اون دستگاه رو خریده.
ازقضا اونی که دستگاه رو خریده یه پیر ۸۶ساله بوده که چندروز بعدش هم یه نامه واسه فروشنده نوشته. نامه رو ببینید:

🎓 @PhdHi