🔴 ثبت نام آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندان پزشکی سال ۹۸ آغاز می‌شود

🔴 ثبت نام آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندان پزشکی سال 98 آغاز می شود

🔸 ثبت نام سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندان‌پزشکی سال 98، امروز 5 اسفند ماه آغاز می شود و تا 14 اسفند ادامه دارد. داوطلبان می توانند در تاریخ مذکور با مراجعه به سایت سنجش آموزش پزشکی کشور نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

🎓 @PhdHi