زندگی حق تمام حیوانات است. «کمک کنیم تا جهان امروز جایی عادلانه‌تر برای تمامی حیوانات شود»

زندگی حقِ تمام حیوانات است. نگذاریم آرزویِ حیوانات انقراضِ انسان باشد.

4 اکتبر ( ۱۲ مهر ) روز جهانی حیوانات گرامی♡

"کمک کنیم تا جهانِ امروز جایی عادلانه‌تر برای تمامی حیوانات شود"