روز به روز بر امار روستاهای خالی از سکنه ایران بیشتر می‌شود

روز به روز بر امار روستاهای خالی از سکنه ایران بیشتر می شود.کمبود آب یکی از دلایل جدی مهاجرت روستاییان به شهرهاست که این میتواند عواقب تنش زای جدی حتی برای شهرنشینان داشته باشد[email protected]