آب هم مانند موجودات زنده دیگر میمیرد. حتما مرداب را دیدید ک آب بی تحرکی دارد

آب هم مانند موجودات زنده دیگر میمیرد.حتما مرداب را دیدید ک آب بی تحرکی دارد.یکی از خطرات جدی در حوزه آب کیفیت اب هست.مراقب کیفیت آبهای مصرفی باشیم[email protected]