کاربرد درمانی قلیان درقدیم.. زنده باد سلامتی

کاربرد درمانی قلیان درقدیم

عرق نعنارا بدون زغال و تنباکو درون قلیان میریختند و با مکیدن لوله، هوای عرق نعناع را به ریه منتقل و اینکار ریه ها را تقویت میکرد ویک روش درمانی موثر بود.
زنده باد سلامتی..