تاریخچه تهران و تهرانی‌های قدیم. بچه ناف تهران کیست؟. تهران اول روستا بود یا شهر!

تاریخچه تهران و تهرانی های قدیم
بچه ناف تهران کیست؟
تهران اول روستا بود یا شهر!

گاهی آدم دلش میخواد که اون زمانا زندگی کنه ...
این کلیپ فوق العادست😍😍