💧🕳. بحران حکمرانی آب

💧🕳
در حالی حفاری #آب‌های_ژرف در کشور آغاز گردیده که جزو منابع استراتژیک و متعلق به نسل بعدی است و در دنیا به عنوان گزینه اضطراری و نهایی در هنگام وقوع جنگ‌ به حساب می‌آیند..بحران حکمرانی آب..