🔴 آب پنهان

🔴 آب پنهان

⏪ در #کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت های امریکاست، دانشمندان از 5 سال پیش خطر #خشکسالی را پیش بینی کرده اند.

❇️ همه نهادها احساس خطر کردند، کارواش ها و استخر ها دستور داده شده اند که از دستگاه های #تصفیه_آب استفاده کنند تا از همان #آب مصرفی دوباره استفاده کنند.

⏪ شهرداری استاندارد شیرهای دستشویی ها و حمام ها را عوض کرد و همه ساختمان ها موظف شدند از شیرآلاتی استفاده کنند که حجم کمتری از آب را از خود بیرون می کنند.

❇️ آب آپارتمان ها محاسبه هزینه اش بر اساس تعداد نفر شد، خانه هایی که اتومبیل یا #چمن زیاد آب می‌دهند جریمه های سنگین می شدند.

⏪ همه دانشگاه ها و ادارات دولتی موظف شدند تا سه سال آینده از چشم های الکترونیک برای شیر دستشویی های خود استفاده کنند و حتی استانداردهای حجم #سیفون #توالت ها هم تغییر کرد.

❇️ شرکت های تحقیقاتی روی شیوه جدید #آبیاری کشاورزی کار کردند و میزان آب مصرفی کشاورزی 41% کمتر شد.

⏪ خلاصه همه چیز در جهت صرفه جویی آب. امروز گفته می‌شود خطر کم آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت ها 7 سال عقب تر افتاده است❗️

✅ اما اصل ماجرا، شاهکار کالیفرنیایی ها روی پدیده ای بود به اسم Embodied water ، یا آبی که به چشم نمی آید. داستان چه هست؟

⏪ شما حجم زیادی برگه در پرینترتان دارید یا چرک نویس های روزانه. آیا می دانید برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما، 1 لیتر آب مصرف می شود؟

❇️ آیا می دانید برای تولید هر #کفش چرم زنانه یا مردانه 811 لیتر آب مصرف شده؟

⏪ آیا می دانید برای تولید یک عدد #نان سنگگ که هر روز خانواده می خورند 201 لیتر آب صرف شده؟

❇️ آیا می‌دانید هر شلوار لی که هر یک از ما می پوشیم برای تولیدش 1000 هزار لیتر آب صرف شده است؟

⏪⏪ این ها آب پنهان در زندگی ما هستند. مصرف آب پنهان ما انسان ها، 91 درصد مصرف آبی است که هر روز مصرف می کنیم و بخش زیادی از آن مربوط به محصولات خوراکی و پوشش و لوازم زندگی می شوند.

🔴 وقتی یک کشور می گوید با خطر #خشکسالی روبروست، معنی اش این است که تاثیرش پشت همه این خوراکی ها و لباس ها و حتی مانیتور و کتاب و یک لیوان شیر روی میز شماست.

⏪ اگر تمام شود، این محصولات هم کم کم دیگر تولید نمی شوند. این یک #بحران است. به آن توجه کنید.

❇️ دفعه بعد که یک کیلو سیب زمینی خریدید، حواس تان باشد در مصرف اش دقت کنید، برای تولید آن یک کیلو، 111 لیتر آب از آب ایران کم شده است و آن 111 لیتر به سختی جایگزین می شود!

✅ آرش ساعدی، کارشناس مشاور کاهش مصرف #آب کشاورزی و فضای سبز