‍ کشف و ضبط لاشه ۲ راس گراز شکار شده در بندپی شرقی بابل

‍ کشف و ضبط لاشه ۲ راس گراز شکار شده در بندپی شرقی بابل

🔹ماموران یگان حفاظت #محیط_زیست #بندپی در حین گشت و کنترل شبانه از مناطق تحت حفاظت خود راس ساعت ۲۲:۴۵ تاریخ ۱۴ مهر ۹۶ در منطقه #سماکوش‌محله بندپی شرقی به ۵ نفر از #شکارچیان_متخلف برخورد و پس از #تعقیب_و_گریز و کمین در محل پارک خودروی متخلفین به کشف و ضبط لاشه ۲ راس #گراز شکار شده و دو قبضه سلاح تک‌لول مجاز اقدام و به همراه خودرو به محل #محیط‌بانی انتقال و با تشکیل و تکمیل پرونده به #مراجع_قضایی ارسال شد.

🐆روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابل🌳

شنبه، ۱۵ مهر ۹۶.