دازه. این بوته گیاهی مختص ارتفاعات البرز می‌باشد

دازه.این بوته گیاهی مختص ارتفاعات البرز می باشد.برگهای ریز گیاه مورد استفاده دام و گیاه خشک شده نیز مورد استفاده دامداران جهت روشن کردن اتش می باشد. عکس از فاضلی شهرودی[email protected]