‏این نقشه میزان تابش خورشید تو ایران و آلمانه حدس بزنید کدوم یکیش ۴۱٬۰۰۰ مگاوات از تابش خورشید برق تولید می‌کنه و کدوم یکی حول و ح

‏این نقشه میزان تابش خورشید تو ایران و آلمانه حدس بزنید کدوم یکیش ۴۱٬۰۰۰ مگاوات از تابش خورشید برق تولید می‌کنه و کدوم یکی حول و حوش ۶۰ مگاوات.سوختهای فسیلی مانع جدی رفتن به سوی انرژیهای تجدیدپذیر است