خشک شدن، یکی از چهار دریاچه بزرگ جهان، در اثر برداشت، انحراف و انتقال آب در بالادست در شوروی سابق، سال‌ها قبل از فاجعه خشک شدن دری

خشک شدن #دریاچه_آرال، یکی از چهار دریاچه بزرگ جهان، در اثر برداشت، انحراف و انتقال آب در بالادست در شوروی سابق، سال ها قبل از فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه

خشکیدن این دریاچه به عنوان یکی از فجایع بزرگ محیط زیستی جهان و یک مثال کلاسیک از تخریب محیط زیست به علت برداشت اشتباه از مفهوم #توسعه به شمار می رود.

با وجود تلاش های صورت گرفته، احیای دریاچه آرال تا کنون موفق نبوده است.

برخی از محققین، معتقدند که #دریاچه_ارومیه دچار "سندروم دریاچه آرال" شده است و در مورد گسترش وقوع این پدیده در نقاط مختلف جهان، به خصوص در کشورهای درحال توسعه، هشدار داده اند.

در ایران نیز در دهه های گذشته، #سندروم_دریاچه_آرال رو به گسترش بوده است و بسیاری از تالاب های گرانبهای کشور در اثر درک نادرست مفهوم توسعه و فقدان آگاهی در مورد ارزش محیط زیستی و اقتصادی تالابها نابود شده اند.