دوستان عزیز و مهربانم

دوستان عزیز و مهربانم

سیل‌های ویرانگر، در بسیاری از شهرهای ایران عزیزمان، آسیب‌های فراوانی به بار آورده و عیدمان را عزا کرده است. هم‌وطنان سیل‌زده‌مان اگر از این مرحله جان سالم به در ببرند، تازه گرفتاری‌هایشان شروع می‌شود. حقیقتاً خیلی سخت است که حاصل یک عمر زندگی، در کمتر از چند ساعت، نابود شود. باید همه دست به دست هم بدهیم و امید را به این عزیزان برگردانیم تا بتوانند با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری به زندگی‌شان سامان بدهند.(ارسالی)
🙏🍀🦋