📰 در ژاپن، یکی از مشهورترین روزنامه‌های ملی، روزنامه‌ای صد در صد پایدار منتشر می‌کند …🌱 یعنی بعد از خواندن روزنامه آن را می‌کارند

📰 در ژاپن، یکی از مشهورترین روزنامه‌های ملی، روزنامه‌ای صد در صد پایدار منتشر می‌کند.

🌱 یعنی بعد از خواندن روزنامه آن را می‌کارند و شکوفه می‌دهد.
البته ما ضرب المثلشو بلدیم
راستی چی بود : کار نیکو کردن از پر کردن است